ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนี นาคราช

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนี นาคราช
ที่ตั้ง
9 ถนนราษฏร์อุทิศ ซอย 30 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
นายหน้าและตัวแทนขายสินค้าอุปโภคบริโภค
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์คอนกรีต
ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองบุตร
รับตรวจสภาพรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ทรัพย์มงคล
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ขายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ ส.รุ่งเรืองการโยธา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาภิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอทีโฟร์กรุ๊ป จำกัด
รับติดตั้งและรื้อถอนสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์โทรคมนาคมและเรดาร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็ค เทค โมดิฟาย
ประกอบกิจการค้าและรับซ่อมเครื่องจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชัยธนา
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชัยกิจ
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นทองธรรม
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท แม๊กซ์ออโตเทค จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่รถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนึก แบบไม้
ประกอบกิจการจัดหา รับจ้างทำแบบ แม่พิมพ์ไม้ สำหรับหล่องานทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงเดือน คลองใหญ่
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมก้า ทราเวล เกาะช้าง
ธุรกิจนำเที่ยวและขนส่ง
บริษัท มาราคาน่า จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี(888) จำกัด
ค้าอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
บริษัท พิรญาณ์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
บริษัท เอส พี ชิปปิ้ง 007 จำกัด
บริการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า รวมทั้งคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ


Top 0.015600204467773-0.031199932098389