ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปปิวลาร์ เดนทัล และ เมดดิคัล ซัพพลาย

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปปิวลาร์ เดนทัล และ เมดดิคัล ซัพพลาย
ที่ตั้ง
90/53 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำฟัน รักษาฟันทุกชนิด
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวฟ้า
ประกอบกิจการรับส่งเอกสารพัสดุภัณฑ์ รับบรรจุหีบห่อ รับฝากชำระค่าสาธารณูปโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อวินเซอร์วิส
ประกอบกิจการ เคาะ ปะผุ พ่นสี ซ่อมช่วงล่าง รถยนต์ทุกชนิด
บริษัท โรงแรมสยามแกรนด์ จำกัด
ประกอบกิจการโรงแรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตะวันแดง ขอนแก่น
ประกอบกิจการ ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โปรคราฟท์ คอนเซปส์ จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตของเล่นสำหรับเด็ก
บริษัท ตะวันนา ไทย คันทรี ฟาร์ม จำกัด
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งออกต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอล เอช วิศวกรรม (2006)
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมจันทร์ยโสธรก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.คอม
ประกอบกิจการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีร์สุดา อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต
ประกอบกิจการค้าปลีกสินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ สินค้าแกะสลัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒน์ เทคโนโลยี
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ภัทรก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัท วิมายะเดินรถ จำกัด
ประกอบกิจการสัมปทาน ในการเดินรถและรับจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจรกิตต์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัท วาย. เอ็ม. เน็ทเวิร์ค จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารเสริมสุขภาพ และอาหารเสริมความงามทุกชนิด
บริษัท ปิยะขุนโชค จำกัด
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่
บริษัท ปีใหม่อินเตอร์ จำกัด
ประกอบกิจการรับตรวจสุขภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโต้ สปา แคร์ คลินิค
บริการดูแลบำรุงรักษา ล้าง ขัด เคลือบสี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ดูแลตรวจอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.สยาม กู๊ดเฮลท์
ประกอบกิจการให้บริการดูแลด้านสุขภาพ


Top 0.015599966049194-0.015599966049194