ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทแทน คอมเมอร์เชียล

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทแทน คอมเมอร์เชียล
ที่ตั้ง
52/253 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษัท ตากสินขนส่ง จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบกและทางน้ำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรวเทค เอ็นจิเนียริ่ง
ประกอบกิจการซ่อม สร้าง แม่พิมพ์ ทุกชนิด
บริษัท พงษ์-ดา จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี ทรานส์สปอร์ต ออรัมส์
ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวรรณ วิศวะการโยธา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท โชคชัยอุดร จำกัด
ประกอบกิจการขายปลีกยานยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนภพ การเกษตร
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท แอปเปิ้ลทรี ไอเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าค้าวัสดุ
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล (2007) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตสิ่งทอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลไพบูลย์พาณิชย์
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.จี.มอเตอร์อุบล
ประกอบกิจการจำหน่ายจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บริษัท ทิพพระจันทร์ฟาร์ม จำกัด
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่/
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยปั๊มแก๊ส
จำหน่ายและติดตั้งแก๊สรถยนต์ทุกชนิด
บริษัท ซี เอ็น บี แอซเซท จำกัด
ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ศ. บริการ
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยโคราช (2007)
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ปราจีนบุรี จำกัด
ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์


Top 0.015599966049194-0.031199932098389