ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริเดชา

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริเดชา
ที่ตั้ง
215 หมู่ที่ 12 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการธุรกิจบริการับติดตามเร่งรัดหนี้สิน
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่นเจริญ การโยธา
รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีร์กาญจณ์
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮแลนด์ อิเล็กทริค
กิจการงานก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยบุญอุตรดิตถ์
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุมาลี การโยธา
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริทัตร์ อุตรดิตถ์
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โฟนดอทคอม
ประกอบกิจการ จำหน่ายและซ่อมเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกรีนเฮ้าส์ กรุ๊ป
จำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลเฮง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรายฟ้า คอร์เปอเรชั่น
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสุริยืนยงกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สามสี
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประเสริฐ ทรานสปอร์ต
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแอร์ เซอร์วิส อุตรดิตถ์
รับเดินสายไฟฟ้า ซ่อม แก้ไข ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเพชรก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติเพิ่มพูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฆ่าสัตว์ข่อยสูง
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ชำแหละและจำหน่ายเนื้อสัตว์ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีเจริญรุ่งเรือง
รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กฤษณะ (พัฒน์)
รับเหมาก่อสร้าง


Top 0-0.015599966049194