ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะรัตน์ 2006

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะรัตน์ 2006
ที่ตั้ง
132 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิออร์
จำหน่ายสินค้าในครัวเรือนและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาภรณ์ รุ่งเรืองกิจ
ประกอบกิจการผลิตผ้าปิดจมูกกันฝุ่นละออง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอซิส เคาน์เตอร์ เซอร์วิสซ์
ประกอบกิจการด้านจัดอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ รับพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร ฯ
บริษัท สำนักงานบัญชี เอซีที จำกัด
รับทำบัญชี ให้คำปรึกษา และวางแผนงานระบบบัญชี จัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านบัญชี ภาษีอากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาดา แอฟ ลวนท เซ็นเตอร์
ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 มอเตอร์ เซอร์วิส (2007)
ประกอบกิจการค้ารับจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ รวมทั้งจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ เอส พาร์ทโมลด์ ทูลส์ เทค ซัพพลาย
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ทุกชนิด
บริษัท แอพโคล จำกัด
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง
บริษัท ไทยซีเม็ก จำกัด
ให้คำปรึกษาวางระบบสาธารณูปโภค และรับเหมาติดตั้งระบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ
บริษัท มายสไตล์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ประกอบกิจการผลิต รองเท้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนไทยการช่าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอ็นจีเอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท เมนส์ วีลส์ จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
บริษัท ที เค ไอ 1 อินดัสตรี้ จำกัด
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก สินค้าประเภทยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และพลาสติกฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตวัฒน์รุ่งเรือง ขนส่ง
ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.พี.พี.ซี.
ประกอบกิจการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
บริษัท ซัมธิงค์ ทู รีด จำกัด
จำหน่ายหนังสือทุกประเภท
บริษัท เพ็นเทค แค็ทเทอริ่ง จำกัด
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ลอว์ โฮม (2006) จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฏหมาย


Top 0-0.031199932098389