ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพองเลิศ

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพองเลิศ
ที่ตั้ง
3/5 หมู่ที่ 5 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทน นายหน้า จำหน่าย สลากออมสิน สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศล สลากทุกประเภท
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณทรัพย์ ลอตโต
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียน และแบบออนไลน์ สลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายาพร พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียน และแบบออนไลน์ สลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สื่อสารศิลป์
ประกอบกิจการค้าวิทยุสื่อสาร รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และรับบริกาารซ่อมแซม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีพี. พรเพิ่มพูน
ประกอบกิจการซ่อม จำหน่าย รถมอไซต์ ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธ พาโชค
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ สลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทาแสง พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร สาคร
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ สลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุยงามทรัพย์ พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมวงษ์ 2012
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์โพธิ์ 2012
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ สลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิควิด โซลูชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.โซลูชั่น
ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตูเย็น เครื่องปรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ทรัพย์ พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียน และแบบออนไลน์ สลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายบัวทรัพย์ พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาแสงศรี พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจหนัดที พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลิ่นธูปทรัพย์ ลอตโต
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมบุญ พาณิชย์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย ตัว ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคียว วิชั่น
จำหน่ายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆรวมทั้งซอฟท์แวร์ในงานด้านรักษาความปลอดภัย และในการบริหารจัดการ


Top 0.01560115814209-0.031199932098389