บริษัท สมาร์ทแท็ป จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท สมาร์ทแท็ป จำกัด
ที่ตั้ง
87/51 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในและระหว่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท ธาราณิน ขนส่ง จำกัด
ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท ศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด
ประกอบกิจการโรงแรม
บริษัท ซีมาซ่า บิลดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินอาคารบ้านเรือนเพื่อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
บริษัท เจ๊บสัน คิง เลกัล คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย บ้านและที่ดิน
บริษัท อันดามันดารา จำกัด
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท นีลสัน ดิค จำกัด
ประกอบกิจการค้า อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย เช่า ที่ดิน ที่ดินจัดสรรและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์ชัยมอเตอร์ (2005)
ประกอบกิจการจำหน่าย รถจักรยานยนต์ ทั้งเก่าและใหม่ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
บริษัท เคเอ็มซี ไทย มารีน ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป
บริษัท ปาริกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ศรีทรัพย์มั่นคง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มไพบูลย์ 2005
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก บดย่อดพลาสติก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งอรุณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.เอ็ม.ซัพพลาย
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ และข้าราชการทุกหน่วยงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันพินิตย์
ประกอบการรับเหมาสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน และงานสร้างอื่นทุกชนิด
บริษัท ราชบุรี รีดีม จำกัด
ประกอบกิจการ รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ของเก่า อาทิเช่น เศษเหล็ก พลาสติก แก้ว ขวดแก้ว
บริษัท เอกชัย นิสิตา ก่อสร้าง จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและงานก่อสร้างอย่างอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ เซอร์วิส พิษณุโลก
เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยฯ
บริษัท ไทยยนตรกิจ สวรรคโลก จำกัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ


Top 0.031199932098389-0.015599966049194