บริษัท มัสราวี จีเวลรี่ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท มัสราวี จีเวลรี่ จำกัด
ที่ตั้ง
1875 ห้อง จี/68 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท เทอร์เทิล ฮิล จำกัด
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พี. เอ็ม. ดี แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการค้าหมึกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บริษัท คอร์ทิน่า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เค. แมชชีนเนอรี่
ประกอบกิจการโรงงานรับจ้างกลึงโลหะทุกชนิด
บริษัท เมจิก เยียร์ เอ็ดดูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว)
บริษัท ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บริษัท ดื่มกิน จำกัด
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท นิวัติ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ไดนามิค โซลูชั่น โปรดักส์ จำกัด
ขายสินค้าและอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด
บริษัท ฤทธิ์ชา คอนสตรัคชั่น จำกัด
ทำการซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน แฟลต อพาร์ทเมนท์ คอร์ท สำนักงาน แมนชั่นฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสปอนเดนท์ กรุ๊ป
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพรสถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือพาณิชย์
ประกอบกิจการค้า ประเภทร้านค้า สินค้าอุปโภคบริโภค ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทรนเซ็ทติ้ง
บริการรับจ้างทั่วไป
บริษัท จี เอส บี ซัพพลาย จำกัด
ขายสินค้าที่ทำจากหนัง
บริษัท ไอ.เอส.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย
บริษัท สยาม พี แอนด์ ที จำกัด
จำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บริษัท สุวรรณภูมิ ซีเมนต์ จำกัด
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท
บริษัท บี. เอ็น. แคร์ จำกัด
ขายและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกประเภท
บริษัท พีวายเอ็นเอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน สวนเกษตร พื้นที่แปลงใหญ่แล้วแบ่งเป็นแปลงย่อย


Top 0.015600204467773-0.015599966049194