บริษัท บีทิพย์ 2483 จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บีทิพย์ 2483 จำกัด
ที่ตั้ง
102/54 หมู่บ้านเอ ซี เฮ้าส์ 5 ซอยสายไหม 85 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการขายส่ง นำเข้า และส่งออกผลไม้
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุแสง
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุสยา ลอตโต้
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถสำเร็จ
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทไลฟ์ โปรเจค
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไพรซ์
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. วินท์ชัย 635
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภรรสร 548
ประกอบกิจการซื้อและจำหน่ายสลากกแบ่งรัฐบาลทุกชนิด ทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วมณีทิพย์
ประกิบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากกุศลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงบุญลอตโต้
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่าดู น่าชม
ประกอบกิจการเปิดศูนย์อบรมทางธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค นูทริชั่น
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ ให้บริการฝึกอบรมทั่วไป
บริษัท โบซู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภานิจ กิจวัฒนา
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชา รวมดวง
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาสินี เศรษฐีไทย
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายซื้อและจำหนายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญลือ สหการค้า
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชือกสามเกลียว โปรดักชั่น
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโทรศัพท์และสื่อภายในองค์กร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียร ล็อตโต้ 2554
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์ เจริญค้า
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อและจำหน่าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท


Top 0.031199932098389-0.031199932098389