บริษัท เกษมณี เอสเตท จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท เกษมณี เอสเตท จำกัด
ที่ตั้ง
44 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 70/3
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า จำนำ รับจำนำพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท ซันนี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัท สวนสนเพลส จำกัด
ประกอบกิจการ อพาร์ทเม้นท์
บริษัท เอส เอ อาร์ เอ อินเตอร์เทรด จำกัด
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย งานศิลปะ หัตถกรรม และสินค้าตามที่กำหนดไว้
บริษัท เว็ลธ ซี แอนด์ เอ็น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
บริษัท ฟูวู จำกัด
การซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน
บริษัท เดอะเบสท์ โลจิสติกส์ จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
บริษัท จริงใจ การพิมพ์ จำกัด
ประกอบกิจการโรงพิมพ์
บริษัท สบาย แคช จำกัด
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)
บริษัท ดี เอ็น เอ พลัส จำกัด
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์
บริษัท พี.พี. เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิส จำกัด
ประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
บริษัท เอพลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ประกอบกิจการ จำหน่ายน้ำมันใส น้ำมันเครื่อง แก๊ส เอ็นจีวีทั้งส่งและปลีก
บริษัท วาย พี ฟูดส์ แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิด
บริษัท เกียรติวัฒนา เมทัล จำกัด
ประกอบกิจการค้าโลหะที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตขั้นต้น เช่น เหล็กถลุง เหล็กแท่งกลม เหล็กแผ่น
บริษัท โมโตเทคนิค จำกัด
ประกอบกิจการขายส่งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ทุกชนิด
บริษัท ไทย อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต คอมมูนิตี้ จำกัด
ส่งออก และนำเข้าสินค้าประเภทการเกษตร
บริษัท บอนดี้ จำกัด
ประกอบกิจการขายส่งอุปกรณ์การเล่นกีฬา
บริษัท โชติซัน จำกัด
การให้บริการรับเหมา ม้วนเหล็ก และขึ้นรูปเหล็กทุกชนิดตามแบบ
บริษัท ทรี เอส.เอ็ม. โปรดักส์ จำกัด
ประกอบกิจการรับทำแม่พิมพ์ และปั๊มโลหะทุกชนิด
บริษัท ยูโม เมดิคอล กรู๊ป จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด


Top 0.015600204467773-0.015599966049194