บริษัท บีเคเค โฮม ซีคเกอร์ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท บีเคเค โฮม ซีคเกอร์ จำกัด
ที่ตั้ง
332 ซอยตากสิน 8 ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ตัวแทนและนายหน้าในการซื้อการขาย การเช่า และการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท อินสไปร์ เจน จำกัด
ประกอบกิจการค่ายเพลง ซึ่งรวมตั้งแต่การค้นหาศิลปิน บันทึกเสียงทำอัลบั้ม
บริษัท นิว เบทเทอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประกอบกิจการบริการรับปรึกษา จัดอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร
บริษัท ทีซี โซล่า จำกัด
ประกอบกิจการบุกเบิก ลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ คุ้มครองดูแล ในธุรกิจพลังงานทดแทน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินศิริ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
บริการให้เช่าห้องพัก เช่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดภายในห้องพัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วงหวา ทรานสปอร์ต
บริการขนส่ง รับจ้างขนส่ง สิ่งของและขนส่งคนโดยสาร ไม่ประจำทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วัชรชัยประสิทธิ์
ประกอบกิจการซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิดทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมแสง
ประกอบกิจการค้าสลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุก กู๊ด ลุก เวล
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รชอินทร์ ลอตโต้
ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาดีมีสุข 2
ประกอบกิจการจำหน่ายยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาดีมีสุข 1
ประกอบกิจการจำหน่ายยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดู กู๊ด เพาเวอร์
ประกอบกิจการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางธุรกิจ
บริษัท ซี เอช เจ อินดัสตรี้ จำกัด
ค้าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ (54)
บริษัท ดินสู่ฟ้า จำกัด
ประกิบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
บริษัท ลัคซ์ (พัทยา) จำกัด
ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน
บริษัท บิส ออดิท แอนด์ คอนซัล จำกัด
บริการการบัญชี
บริษัท ออล เอ็กซ์เพรส จำกัด
ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร ให้แก่บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปรวมถึงข้าราชการ
บริษัท ซันไชร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนค้าต่างเกี่ยวกับสินค้า
บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ พลัส จำกัด
ให้บริการฝึกสอนการออกกำลังกายประเภทพีเลเทส


Top 0.031199932098389-0.015599966049194