บริษัท สาลี่ แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท สาลี่ แมนเนจเมนท์ จำกัด
ที่ตั้ง
57 หมู่ที่ 8 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
บริษัท โคราช คาร์ คัลเลอร์ จำกัด
จำหน่ายสี
บริษัท เก้า ล เก้า ดีไซน์ จำกัด

บริษัท ไทยยามาอิชิ จำกัด
ประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พยาบาลพิเศษเอื้ออารีบริบาลศาสตร์เชียงใหม่

บริษัท แอ็ดฟิงซ์ เอเชีย จำกัด
บริการจัดเก็บ รวบรวม และจัดทำ ข้อมูลในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
บริษัท บ้านฟ้า พาเลซ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิทเทิล อิตาลี
ประกอบกิจการ จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บริษัท ซี แอนด์ เค เชียงใหม่ กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการให้เช่ารถเพื่อการฝึกซ้อม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยาณัฐพาณิชย์
ประกอบกิจการผลิตสุราแช่ สุรากลั่นชุมชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์โตไม้แบบ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลงกต
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา จัดอบรม ให้คำแนะนำในการขาย การพัฒนาคุณภาพบุคคลากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมลักษณ์ ซีวิล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.พี. ซาวน์แอนด์ไลท์ ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอิ อพาร์ทเมนท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แตะดาว การเกษตร
ประกอบกิจการค้าปุ๋ย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หกหุ้นส่วน
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สนามชัยชาร์โคล จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวรกิจเจริญรุ่งเรือง
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษ์เพิ่มทรัพย์พูลสุข
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง


Top 0-0.031200170516968