บริษัท ศนิ จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท ศนิ จำกัด
ที่ตั้ง
60/14-15 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
-
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต๋เฮงค้าไม้เก่า
ประกอบกิจการค้าไม้เก่าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ๊ฟก่อสร้าง

บริษัท อึ่งศิลป์เซ็นเตอร์ จำกัด
จำหน่ายคอมพิวเตอร์
บริษัท ใหญ่ 111 โกลบอล ซัพพลาย จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์ ฟาร์ม
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติโชติปิโตรเลียม
ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแร่
สั่งเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยก๊าซ
ประกอบกิจการค้าก๊าซหุงต้ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนดิ้ง แลนด์
ประกอบกิจการบ่อทราย ขุด ตัก คัด กรวด ทราย ทุกชนิดทุกประเภท
บริษัท โรงแรมพรรณทวี จำกัด
โรงแรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกนกวิศววัสดุภัณฑ์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิรัญ อะแนลลิซิส แอน รีเซิร์ช
ประกอบกิจการรับจ้างประเมินคุณภาพของบุคคลกรในหน่วยงานภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่นและอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.เอช (ภูมิลำเนาว์ คลาสสิก โฮม)
ประกอบกิจการบริการรักษาความสะอาด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาณจนคช
ประกอบกิจการก่อสร้างระบบประปา ระบบไฟฟ้า เดินท่อประปา เดินสายไฟฟ้า ขุดลอก คู คลอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักชัยเจแอนด์บี
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิระบาดาลยโสธร
ประกอบกิจการสำรวจ ขุด เจาะ บ่อบาดาล รับซ่อมบ่อบาดาล รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์บ่อบาดาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมฬี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ให้คำปรึกษาด้านวงจร แผ่นปริ๊นวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองวุฒิการโยธา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปรียาTop 0.015599966049194-0.046799898147583