บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด

บริษัท (บจก.) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)/ บริษัทจำกัด มหาชน(บมจ.) / ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.) /
ข้อมูลของ บริษัท วี-วิน อีโวลูชั่น จำกัด
ที่ตั้ง
16/279 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ทำการซื้อมาขายไปสินค้าทั่วไป เช่น กล่องกระดาษ เครื่องใช้สำนักงาน ถุงมือ พลาสติก ไม้พาเลต
หมายเลขโทรศัพท์.
ไม่ระบุ
หมายเลขโทรสาร Fax.
ไม่ระบุ
รายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้>>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคธเนศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปูนปั้น ซัพพลายแอนด์แมนเนจเม้นท์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยฯ
บริษัท ซีทู สเตชั่น จำกัด
กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญพาด การก่อสร้าง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ชิโนสยาม คอ-ออ ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าหัวรถไฟ ให้การรถไฟ หัวรถจักร หัวลาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ไว้ท์บลู
ประกอบกิจการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
บริษัท อันนาสุนทรี จำกัด
ให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพาเวอร์กรุ๊ป
ประกอบกิจการรับปักเสา พาดสายไฟฟ้า ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กุสุรากลั่น
ประกอบกิจการผลิตสุราพื้นบ้านทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.พัฒนากิจ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อม บำรุงรักษา
บริษัท พี.เค.นครสวรรค์การไฟ้า(2006) จำกัด
รับเหมาติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศธนะกร ทรานสปอร์ต
ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด
ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสำนักงาน
บริษัท นงนภัส เทรดดิ้ง จำกัด
ประกอบกิจการส่งออกสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณศรี ซัพพลายด์
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.นิธิ การโยธา
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลผล ไบโอ แอนด์ รีไซเคิล
ค้าของเก่าทุกชนิด ค้าน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้ว
บริษัท ที .เค .ซี. รีเลชั่น จำกัด
รับจ้างทำโฆษณาและสิ่งพิมพ์


Top 0.01560115814209-0.015599966049194